Všeobecné podmínky kurzů

 • Kurzy jsou provozovány zapsaným spolkem BudeSport (dále jen spolek).
 • Kurzy se řídí rozvrhem a všeobecnými podmínkami spolku.
 • Účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek odpovídající částkou a v řádné termínu vypsaného spolkem.
 • Každý kurz má vypsaný minimální a maximální počet účastníků kurzu, podle kterého se spolek řídí při otevření kurzu.

Rezervace, platba a storno:

 • Pro přihlášení je nutné vyplnit a odeslat přihlašovací formulář přes systém Webooker v sekci přihláška.
 • Závazná rezervace místa v kurzu je po zaplacení účastnického poplatku.
 • Účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek před první lekcí kurzu, pokud tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalším zájemcům.
 • Maximální počet účastníků je stanoven vždy u každého kurzu zvlášť. Termín obdržení platby určuje, kdo do kurzu nastoupí. Po naplnění kapacity nebude možné se do kurzu již přihlásit.
 • Platbu provádějte dle pokynů z mailu, který obdržíte po přihlášení. Prosíme vždy uvádějte variabilní symbol.
 • Účastník kurzu nemá nárok na vrácení účastnického poplatku při překážkách vzniklých na jeho straně. Takových, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení části účastnického poplatku je možné požádat pouze v případě nemoci, či zranění, a to při absenci alespoň na 4 lekcích po sobě jdoucích. Vrácení účastnického poplatku je pak maximálně padesát procent ze zbylé částky celkové ceny účastnického poplatku. Tedy polovina částky za nedochozené lekce ode dne informování o této skutečnosti.
 • Účastník nemá nárok na náhradu zmeškané lekce.

Odpadlé lekce:

 • Kurzy pro dospělé i děti odpadají automaticky ve dnech státních svátků. Dětské kurzy navíc odpadají také v době školních prázdnin během školního roku.
 • Pokud je kurz zrušen ze strany spolku, spolek je nucen přijít s náhradním řešením. První možností v takové situaci může být prodloužení druhého pololetí.