Všeobecné podmínky kurzů

 • Kurzy jsou provozované zapsaným spolkem BudeSport (dále jen „spolek“).
 • Kurzy se řídí rozvrhem a všeobecnými podmínkami vypsanými spolkem.
 • Účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek v řádném termínu a částce vypsané spolkem.
 • Každý kurz má vypsaný minimální a maximální počet účastníků kurzu, podle kterého se řídí při otevření   kurzu.

 

Rezervace, platba a storno:

 • Rezervace místa - vyplněný a odeslaný přihláškový formulář, přes systém Webooker - odkaz v sekci přihláška
 • Závazná rezervace místa v kurzu je po zaplacení účastnického poplatku
 • Účastník je povinen zaplatit účastnický poplatek před první lekcí kurzu, pokud tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalším zájemcům
 • Maximální počet účastníků je vždy stanoven u každého kurzu, platba určuje, kdo do kurzu nastoupí. Do kurzu budou přijati účastníci podle platby do naplnění kapacity kurzu
 • Platba dle pokynů z mailu o potvrzení přihlášení na akci - nutné uvést variabilní symbol!!!
 • Účastník kurzu nemá nárok na vrácení účastnického poplatku při překážkách vzniklých z jeho strany, které     mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení části účastnického poplatku je možné požádat v případě nemoci     či zranění při absenci alespoň na 4 lekcích po sobě jdoucích. Vrácení účastnického poplatku je pak maximálně 50% ze zůstatku ceny účastnického poplatku, tedy 50% částky za neodchozené lekce ode dne kontaktování o této skutečnosti.
 • Účastník nemá nárok na náhradu zameškané lekce

Odpadlé lekce:

 • Kurzy pro dospělé odpadají automaticky ve dnech státních svátků a dětské kurzy odpadají také v době  školních prázdnin.
 • Pokud je kurz zrušen ze strany spolku, spolek je nucen přijít s náhradním řešením. Nejzažší termín nahrazení lekce je prodloužením druhého pololetí.

Kontakt

BudeCirkus
facebook.com/budecirkus

777 225 865

co se děje...

V této rubrice nejsou žádné články.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Přijďte se zavěsit a zasmát se:)

Vytvořeno službou Webnode